Gestionarea salariilor Bistriţa

Unul dintre aspectele esenţiale ale unei afaceri de succes implică gestionarea plăţii salariilor. Indiferent dacă o companie are unul sau 500 de angajaţi, toate departamentele trebuie să funcţioneze în deplină înţelegere a modului în care deciziile lor afectează celelalte departamente. Departamentele de personal trebuie să integreze deciziile lor de angajare şi concediere în departamentele care furnizează servicii de gestionare a salariilor. Software-ul pentru salarii trebuie să întrunească cerinţele departamentului de personal şi ale departamentului de contabilitate, plus cele ale persoanelor din posturi de decizie cu privire la gestionarea salariilor. Legile cu privire la impozitarea salariilor şi reglementările în domeniu afectează toate aspectele procesului decizional legat de plata salariilor. Un plan general de gestionare a salariilor şi un sistem general de comunicare aferent serviciilor de plată a salariilor pot asigura legalitatea funcţionării companiei şi satisfacţia angajaţ

Multi Masimex Srl
(026) 323-6790
Str. Octavian Goga Nr: Fn Bl: 2 Sc: B Et: 1 Ap: 19
Bistriţa
 

Gestionarea salariilor

Managementul timpului de gestionare a plăţii salariilor

~Managementul timpului de gestionare a plăţii salariilor^ Timpul devine esenţial pentru un proprietar sau un manager de companie – indiferent dacă aceasta este o microîntreprindere, o societate de dimensiuni medii sau o corporaţie cu sute de angajaţi. Unul dintre procesele care ocupă timp substanţial este asigurarea achitării salariilor angajaţilor în timp util, şi corespunzător! Nimic nu afectează moralul angajaţilor mai mult decât recepţionarea unui cec de salariu târziu – sau chiar cu două sau trei ore mai târziu decât ar trebui. Atunci când plata salariului întârzie, angajaţii pot deveni panicaţi şi ezitanţi să lucreze ore suplimentare în viitor. Zvonurile se pot răspândi cu rapiditate în companie. Gestionarea timpului pe care îl presupune administrarea tuturor aspectelor legate de plata salariilor devine o problemă majoră pentru cele mai multe companii. De multe ori, timpul pe care îl presupune gestionarea plăţii salariilor dă naştere necesităţii de a înfiinţa un departament permanent. Chiar şi atunci când imprimarea efectivă a cecurilor de salariu şi depunerea situaţiilor legate de plata salariului la agenţiile guvernamentale sunt externalizate unei companii specializate de contabilitate, angajatorul trebuie să calculeze orele lucrate efectiv de fiecare angajat. Trebuie luate în considerare o serie de circumstanţe de către departamentul de procesare a plăţilor pentru salarii. O companie poate avea anumiţi angajaţi care sunt plătiţi la oră, unii bisăptămânal şi alţii lunar. Unii angajaţi lucrează cu normă întreagă iar alţii cu normă parţială. Angajaţii cu normă întreagă ar putea fi eligibili să primească o compensaţie pentru orele suplimentare. Anumiţi angajaţi vor primii salarii fixe indiferent de numărul de ore pe care îl lucrează, în timp ce alţii pot primi un salariu fix plus compensaţia pentru orele suplimentare. Bonusurile pot include plata pe durata vacanţei, bonuri de masă, bilete gratuite la teatru sau mese gratuite la cantina companiei. Personalul angajat cu ora şi personalul salarizat păstrează de regulă fişe de pontaj. Fişele pot fi redactate manual, pe hârtie, sau prin dispozitive automate de pontaj. Dispozitivele automate de pontaj monitorizează automat momentul în care un angajat vine şi cel în care pleacă, aceste date putând fi introduse direct în software-ul de plată a salariilor. ~Servicii de plată a salariilor^ Proprietarii unei afaceri trebuie să se concentreze asupra funcţionării generale a firmei şi nu asupra unor detalii minore legate de erori din fişele de pontaj, modificările software-ului de plată a salariilor sau actualizările legilor referitoare la impozitele aplicate salariilor, la nivel local sau naţional. Externalizând majoritatea proceselor de administrare a plăţii salariilor unei firme specializate, proprietarii de afaceri pot reduce timpul petrecut studiind informaţiile referitoare la salarii, întocmirea jurnalelor şi registrelor de plată a salariilor şi ajustării software-ului de plată a salariilor. Alegerea unui serviciu de plată a salariilor necesită o verificare amănunţită a recomandărilor şi nivelului de încredere asociat unei companii din acest domeniu. Discuţiile cu clienţii existenţi pot dezvălui informaţii importante. Întrebarea principală la care o companie de gestionare a plăţii salariilor trebuie să o răspundă se referă la livrarea cecurilor de salariu în timp util şi la exactitatea cecurilor de salariu. Aflaţi ce software de plată a salariului este utilizat de diferitele companii şi obţineţi copii de test ale rapoartelor imprimate de date pe care le veţi primi. Aveţi nevoie ca aceste rapoarte să fie transferate în mod electronic departamentului dumneavoastră intern de contabilitate sau software-ului dumneavoastră de plată a salariilor. Rapoartele trebuie să fie compatibile cu software-ul dumneavoastră. Externalizarea serviciilor de plată a salariilor, indiferent dacă aveţi un singur angajat, o sută sau cinci sute de angajaţi, serveşte interesului companiei. ~Departamentul de personal^ Un angajat potenţial intră pentru prima oară în contact cu o companie prin intermediul Departamentului de Personal, denumit şi Departamentul de Resurse Umane. Un sistem bun de gestionare a plăţii salariilor presupune obţinerea unor anumite informaţii de la angajat. Aceste informaţii, stipulate în diverse legi şi reglementări referitoare la plata salariilor, includ datele de identificare, adresa completă şi persoanele de contact în caz de urgenţă. Deducerile din salariu stabilite de departamentul de personal pot include contribuţii la fondul de pensii, conturi de economii, fonduri de vacanţă sau asigurare medicală. Odată deduse, software-ul de plată a salariilor trebuie să transmită aceste fonduri departamentelor potrivite. ~Procesarea plăţii salariilor^ Procesarea plăţii salariilor necesită un program de încredere pentru a asigura completarea şi semnarea cecurilor în timp util. Primul pas al unui flux de gestionare a plăţii salariilor se referă la recepţionarea informaţiilor referitoare la ce anume doresc să plătească. Personalul care se ocupă cu plata salariilor trebuie să primească fişe de pontaj din partea fiecărui angajat. Odată ce aceste fişe sunt verificate şi însumate, informaţiile pot fi introduse în software-ul de plată a salariilor. Cele mai multe erori legate de plata salariilor sau neînţelegerile aferente sunt produse de o eroare sau omisiune din fişa de pontaj iniţială. Alocarea unei perioade suficiente de timp pentru verificarea corectitudinii informaţiilor vă va economisi mult timp în viitor. Software-ul de plată al salariilor trebuie programat fie pentru a aduna sau scădea numeroase elemente, cum ar fi vacanţele plătite, concediul medical, primele de asigurări medicale şi în special orele suplimentare. Odată ce software-ul centralizează toate datele, împreună cu toate celelalte informaţii referitoare la angajaţi, personalul din cadrul departamentului de plată a salariilor poate imprima, semna şi distribui cecurile de salarii. ~Beneficii suplimentare^ O gestionare corespunzătoare a plăţii salariilor necesită studiu aprofundat şi luarea unor decizii referitoare la o serie de beneficii suplimentare. Aceste beneficii stimulează de regulă o persoană să lucreze pentru o companie sau să rămână angajaţii unei companii. Majoritatea companiilor oferă asigurare medicală, într-o formă sau altă. Compania poate plăti pentru o parte din prima de asigurare sau pentru primă integral. Asigurarea în cadrul unor planuri de grup presupune de regulă prime mai scăzute decât în cazul planurilor individuale, astfel încât chiar dacă respectiva companie nu plăteşte prima integral, angajatului îi revin beneficii. În cazul în care o companie plăteşte pentru concediu medical şi dacă pachetul de plată a concediului de odihnă este disponibil odată cu data angajării sau după trei ani, acestea pot constitui motive pentru care o persoană se angajează sau rămâne angajată într-o companie. Planurile de gestionare a plăţii salariilor pentru anumite companii includ îngrijirea copiilor şi/sau facilităţi de grădiniţă de zi. Beneficiile suplimentare trebuie să întrunească nevoile imediate ale unui angajat, iar varietatea beneficiilor potenţiale este limitată numai de creativitatea personalului care se ocupă de plata salariilor. ~Contabilitate pentru plata salariilor^ Un sistem de contabilitate pentru plata salariilor trebuie să reflectă sute de tipuri de informaţii. De la nume, adresă şi numărul asigurării sociale până la informaţii cu reţinere din salariu, sistemul de contabilitate pentru plata salariilor trebuie să monitorizeze în mod eficient toate informaţiile într-o manieră care să permită personalului însărcinat cu plata salariilor să ia decizii importante care afectează întreaga companie. O analiză a fiecărui tip de salariu, acordat persoanelor plătite săptămânal sau lunar, împreună cu beneficiile suplimentare alocate fiecărei categorii, trebuie să fie păstrată la zi. Echipelor care se ocupă cu plata salariilor trebuie să le fie prezentate toate datele, atât în formă rezumată cât şi în formă detaliată. Sistemul contabil de plată a salariilor trebuie să se integreze cu sistemul contabil principal al companiei. În caz contrar, pot trece neobservate numeroase detalii minore, iar bilanţul final poate să nu fie exact. ~Software pentru plata salariilor^ Software-ul pentru plata salariilor a simplificat semnificativ munca de gestionare a plăţii salariilor. Un sistem de software pentru plata salariilor care acoperă orice nivel de complexitate necesar companiei dumneavoastră va fi amortizat cu uşurinţă. Software-ul de bună calitate va integra informaţiile din dispozitivele electronice de pontaj, introducând manual fişe de pontaj acolo unde va fi necesar. Informaţiile referitoare la plăţi şi la angajaţi vor fi actualizate automat cu fiecare cec emis pe numele unui angajat. Personalul însărcinat cu plata salariilor va fi întotdeauna capabil să se bazeze pe cecurile de salarii imprimate corespunzător şi la timp. Un sistem de siguranţă trebuie să rămână intact în permanenţă.

Servicii de plată a salariilor

~Managementul timpului de gestionare a plăţii salariilor^ Timpul devine esenţial pentru un proprietar sau un manager de companie – indiferent dacă aceasta este o microîntreprindere, o societate de dimensiuni medii sau o corporaţie cu sute de angajaţi. Unul dintre procesele care ocupă timp substanţial este asigurarea achitării salariilor angajaţilor în timp util, şi corespunzător! Nimic nu afectează moralul angajaţilor mai mult decât recepţionarea unui cec de salariu târziu – sau chiar cu două sau trei ore mai târziu decât ar trebui. Atunci când plata salariului întârzie, angajaţii pot deveni panicaţi şi ezitanţi să lucreze ore suplimentare în viitor. Zvonurile se pot răspândi cu rapiditate în companie. Gestionarea timpului pe care îl presupune administrarea tuturor aspectelor legate de plata salariilor devine o problemă majoră pentru cele mai multe companii. De multe ori, timpul pe care îl presupune gestionarea plăţii salariilor dă naştere necesităţii de a înfiinţa un departament permanent. Chiar şi atunci când imprimarea efectivă a cecurilor de salariu şi depunerea situaţiilor legate de plata salariului la agenţiile guvernamentale sunt externalizate unei companii specializate de contabilitate, angajatorul trebuie să calculeze orele lucrate efectiv de fiecare angajat. Trebuie luate în considerare o serie de circumstanţe de către departamentul de procesare a plăţilor pentru salarii. O companie poate avea anumiţi angajaţi care sunt plătiţi la oră, unii bisăptămânal şi alţii lunar. Unii angajaţi lucrează cu normă întreagă iar alţii cu normă parţială. Angajaţii cu normă întreagă ar putea fi eligibili să primească o compensaţie pentru orele suplimentare. Anumiţi angajaţi vor primii salarii fixe indiferent de numărul de ore pe care îl lucrează, în timp ce alţii pot primi un salariu fix plus compensaţia pentru orele suplimentare. Bonusurile pot include plata pe durata vacanţei, bonuri de masă, bilete gratuite la teatru sau mese gratuite la cantina companiei. Personalul angajat cu ora şi personalul salarizat păstrează de regulă fişe de pontaj. Fişele pot fi redactate manual, pe hârtie, sau prin dispozitive automate de pontaj. Dispozitivele automate de pontaj monitorizează automat momentul în care un angajat vine şi cel în care pleacă, aceste date putând fi introduse direct în software-ul de plată a salariilor. ~Servicii de plată a salariilor^ Proprietarii unei afaceri trebuie să se concentreze asupra funcţionării generale a firmei şi nu asupra unor detalii minore legate de erori din fişele de pontaj, modificările software-ului de plată a salariilor sau actualizările legilor referitoare la impozitele aplicate salariilor, la nivel local sau naţional. Externalizând majoritatea proceselor de administrare a plăţii salariilor unei firme specializate, proprietarii de afaceri pot reduce timpul petrecut studiind informaţiile referitoare la salarii, întocmirea jurnalelor şi registrelor de plată a salariilor şi ajustării software-ului de plată a salariilor. Alegerea unui serviciu de plată a salariilor necesită o verificare amănunţită a recomandărilor şi nivelului de încredere asociat unei companii din acest domeniu. Discuţiile cu clienţii existenţi pot dezvălui informaţii importante. Întrebarea principală la care o companie de gestionare a plăţii salariilor trebuie să o răspundă se referă la livrarea cecurilor de salariu în timp util şi la exactitatea cecurilor de salariu. Aflaţi ce software de plată a salariului este utilizat de diferitele companii şi obţineţi copii de test ale rapoartelor imprimate de date pe care le veţi primi. Aveţi nevoie ca aceste rapoarte să fie transferate în mod electronic departamentului dumneavoastră intern de contabilitate sau software-ului dumneavoastră de plată a salariilor. Rapoartele trebuie să fie compatibile cu software-ul dumneavoastră. Externalizarea serviciilor de plată a salariilor, indiferent dacă aveţi un singur angajat, o sută sau cinci sute de angajaţi, serveşte interesului companiei. ~Departamentul de personal^ Un angajat potenţial intră pentru prima oară în contact cu o companie prin intermediul Departamentului de Personal, denumit şi Departamentul de Resurse Umane. Un sistem bun de gestionare a plăţii salariilor presupune obţinerea unor anumite informaţii de la angajat. Aceste informaţii, stipulate în diverse legi şi reglementări referitoare la plata salariilor, includ datele de identificare, adresa completă şi persoanele de contact în caz de urgenţă. Deducerile din salariu stabilite de departamentul de personal pot include contribuţii la fondul de pensii, conturi de economii, fonduri de vacanţă sau asigurare medicală. Odată deduse, software-ul de plată a salariilor trebuie să transmită aceste fonduri departamentelor potrivite. ~Procesarea plăţii salariilor^ Procesarea plăţii salariilor necesită un program de încredere pentru a asigura completarea şi semnarea cecurilor în timp util. Primul pas al unui flux de gestionare a plăţii salariilor se referă la recepţionarea informaţiilor referitoare la ce anume doresc să plătească. Personalul care se ocupă cu plata salariilor trebuie să primească fişe de pontaj din partea fiecărui angajat. Odată ce aceste fişe sunt verificate şi însumate, informaţiile pot fi introduse în software-ul de plată a salariilor. Cele mai multe erori legate de plata salariilor sau neînţelegerile aferente sunt produse de o eroare sau omisiune din fişa de pontaj iniţială. Alocarea unei perioade suficiente de timp pentru verificarea corectitudinii informaţiilor vă va economisi mult timp în viitor. Software-ul de plată al salariilor trebuie programat fie pentru a aduna sau scădea numeroase elemente, cum ar fi vacanţele plătite, concediul medical, primele de asigurări medicale şi în special orele suplimentare. Odată ce software-ul centralizează toate datele, împreună cu toate celelalte informaţii referitoare la angajaţi, personalul din cadrul departamentului de plată a salariilor poate imprima, semna şi distribui cecurile de salarii. ~Beneficii suplimentare^ O gestionare corespunzătoare a plăţii salariilor necesită studiu aprofundat şi luarea unor decizii referitoare la o serie de beneficii suplimentare. Aceste beneficii stimulează de regulă o persoană să lucreze pentru o companie sau să rămână angajaţii unei companii. Majoritatea companiilor oferă asigurare medicală, într-o formă sau altă. Compania poate plăti pentru o parte din prima de asigurare sau pentru primă integral. Asigurarea în cadrul unor planuri de grup presupune de regulă prime mai scăzute decât în cazul planurilor individuale, astfel încât chiar dacă respectiva companie nu plăteşte prima integral, angajatului îi revin beneficii. În cazul în care o companie plăteşte pentru concediu medical şi dacă pachetul de plată a concediului de odihnă este disponibil odată cu data angajării sau după trei ani, acestea pot constitui motive pentru care o persoană se angajează sau rămâne angajată într-o companie. Planurile de gestionare a plăţii salariilor pentru anumite companii includ îngrijirea copiilor şi/sau facilităţi de grădiniţă de zi. Beneficiile suplimentare trebuie să întrunească nevoile imediate ale unui angajat, iar varietatea beneficiilor potenţiale este limitată numai de creativitatea personalului care se ocupă de plata salariilor. ~Contabilitate pentru plata salariilor^ Un sistem de contabilitate pentru plata salariilor trebuie să reflectă sute de tipuri de informaţii. De la nume, adresă şi numărul asigurării sociale până la informaţii cu reţinere din salariu, sistemul de contabilitate pentru plata salariilor trebuie să monitorizeze în mod eficient toate informaţiile într-o manieră care să permită personalului însărcinat cu plata salariilor să ia decizii importante care afectează întreaga companie. O analiză a fiecărui tip de salariu, acordat persoanelor plătite săptămânal sau lunar, împreună cu beneficiile suplimentare alocate fiecărei categorii, trebuie să fie păstrată la zi. Echipelor care se ocupă cu plata salariilor trebuie să le fie prezentate toate datele, atât în formă rezumată cât şi în formă detaliată. Sistemul contabil de plată a salariilor trebuie să se integreze cu sistemul contabil principal al companiei. În caz contrar, pot trece neobservate numeroase detalii minore, iar bilanţul final poate să nu fie exact. ~Software pentru plata salariilor^ Software-ul pentru plata salariilor a simplificat semnificativ munca de gestionare a plăţii salariilor. Un sistem de software pentru plata salariilor care acoperă orice nivel de complexitate necesar companiei dumneavoastră va fi amortizat cu uşurinţă. Software-ul de bună calitate va integra informaţiile din dispozitivele electronice de pontaj, introducând manual fişe de pontaj acolo unde va fi necesar. Informaţiile referitoare la plăţi şi la angajaţi vor fi actualizate automat cu fiecare cec emis pe numele unui angajat. Personalul însărcinat cu plata salariilor va fi întotdeauna capabil să se bazeze pe cecurile de salarii imprimate corespunzător şi la timp. Un sistem de siguranţă trebuie să rămână intact în permanenţă.

Departamentul de personal

~Managementul timpului de gestionare a plăţii salariilor^ Timpul devine esenţial pentru un proprietar sau un manager de companie – indiferent dacă aceasta este o microîntreprindere, o societate de dimensiuni medii sau o corporaţie cu sute de angajaţi. Unul dintre procesele care ocupă timp substanţial este asigurarea achitării salariilor angajaţilor în timp util, şi corespunzător! Nimic nu afectează moralul angajaţilor mai mult decât recepţionarea unui cec de salariu târziu – sau chiar cu două sau trei ore mai târziu decât ar trebui. Atunci când plata salariului întârzie, angajaţii pot deveni panicaţi şi ezitanţi să lucreze ore suplimentare în viitor. Zvonurile se pot răspândi cu rapiditate în companie. Gestionarea timpului pe care îl presupune administrarea tuturor aspectelor legate de plata salariilor devine o problemă majoră pentru cele mai multe companii. De multe ori, timpul pe care îl presupune gestionarea plăţii salariilor dă naştere necesităţii de a înfiinţa un departament permanent. Chiar şi atunci când imprimarea efectivă a cecurilor de salariu şi depunerea situaţiilor legate de plata salariului la agenţiile guvernamentale sunt externalizate unei companii specializate de contabilitate, angajatorul trebuie să calculeze orele lucrate efectiv de fiecare angajat. Trebuie luate în considerare o serie de circumstanţe de către departamentul de procesare a plăţilor pentru salarii. O companie poate avea anumiţi angajaţi care sunt plătiţi la oră, unii bisăptămânal şi alţii lunar. Unii angajaţi lucrează cu normă întreagă iar alţii cu normă parţială. Angajaţii cu normă întreagă ar putea fi eligibili să primească o compensaţie pentru orele suplimentare. Anumiţi angajaţi vor primii salarii fixe indiferent de numărul de ore pe care îl lucrează, în timp ce alţii pot primi un salariu fix plus compensaţia pentru orele suplimentare. Bonusurile pot include plata pe durata vacanţei, bonuri de masă, bilete gratuite la teatru sau mese gratuite la cantina companiei. Personalul angajat cu ora şi personalul salarizat păstrează de regulă fişe de pontaj. Fişele pot fi redactate manual, pe hârtie, sau prin dispozitive automate de pontaj. Dispozitivele automate de pontaj monitorizează automat momentul în care un angajat vine şi cel în care pleacă, aceste date putând fi introduse direct în software-ul de plată a salariilor. ~Servicii de plată a salariilor^ Proprietarii unei afaceri trebuie să se concentreze asupra funcţionării generale a firmei şi nu asupra unor detalii minore legate de erori din fişele de pontaj, modificările software-ului de plată a salariilor sau actualizările legilor referitoare la impozitele aplicate salariilor, la nivel local sau naţional. Externalizând majoritatea proceselor de administrare a plăţii salariilor unei firme specializate, proprietarii de afaceri pot reduce timpul petrecut studiind informaţiile referitoare la salarii, întocmirea jurnalelor şi registrelor de plată a salariilor şi ajustării software-ului de plată a salariilor. Alegerea unui serviciu de plată a salariilor necesită o verificare amănunţită a recomandărilor şi nivelului de încredere asociat unei companii din acest domeniu. Discuţiile cu clienţii existenţi pot dezvălui informaţii importante. Întrebarea principală la care o companie de gestionare a plăţii salariilor trebuie să o răspundă se referă la livrarea cecurilor de salariu în timp util şi la exactitatea cecurilor de salariu. Aflaţi ce software de plată a salariului este utilizat de diferitele companii şi obţineţi copii de test ale rapoartelor imprimate de date pe care le veţi primi. Aveţi nevoie ca aceste rapoarte să fie transferate în mod electronic departamentului dumneavoastră intern de contabilitate sau software-ului dumneavoastră de plată a salariilor. Rapoartele trebuie să fie compatibile cu software-ul dumneavoastră. Externalizarea serviciilor de plată a salariilor, indiferent dacă aveţi un singur angajat, o sută sau cinci sute de angajaţi, serveşte interesului companiei. ~Departamentul de personal^ Un angajat potenţial intră pentru prima oară în contact cu o companie prin intermediul Departamentului de Personal, denumit şi Departamentul de Resurse Umane. Un sistem bun de gestionare a plăţii salariilor presupune obţinerea unor anumite informaţii de la angajat. Aceste informaţii, stipulate în diverse legi şi reglementări referitoare la plata salariilor, includ datele de identificare, adresa completă şi persoanele de contact în caz de urgenţă. Deducerile din salariu stabilite de departamentul de personal pot include contribuţii la fondul de pensii, conturi de economii, fonduri de vacanţă sau asigurare medicală. Odată deduse, software-ul de plată a salariilor trebuie să transmită aceste fonduri departamentelor potrivite. ~Procesarea plăţii salariilor^ Procesarea plăţii salariilor necesită un program de încredere pentru a asigura completarea şi semnarea cecurilor în timp util. Primul pas al unui flux de gestionare a plăţii salariilor se referă la recepţionarea informaţiilor referitoare la ce anume doresc să plătească. Personalul care se ocupă cu plata salariilor trebuie să primească fişe de pontaj din partea fiecărui angajat. Odată ce aceste fişe sunt verificate şi însumate, informaţiile pot fi introduse în software-ul de plată a salariilor. Cele mai multe erori legate de plata salariilor sau neînţelegerile aferente sunt produse de o eroare sau omisiune din fişa de pontaj iniţială. Alocarea unei perioade suficiente de timp pentru verificarea corectitudinii informaţiilor vă va economisi mult timp în viitor. Software-ul de plată al salariilor trebuie programat fie pentru a aduna sau scădea numeroase elemente, cum ar fi vacanţele plătite, concediul medical, primele de asigurări medicale şi în special orele suplimentare. Odată ce software-ul centralizează toate datele, împreună cu toate celelalte informaţii referitoare la angajaţi, personalul din cadrul departamentului de plată a salariilor poate imprima, semna şi distribui cecurile de salarii. ~Beneficii suplimentare^ O gestionare corespunzătoare a plăţii salariilor necesită studiu aprofundat şi luarea unor decizii referitoare la o serie de beneficii suplimentare. Aceste beneficii stimulează de regulă o persoană să lucreze pentru o companie sau să rămână angajaţii unei companii. Majoritatea companiilor oferă asigurare medicală, într-o formă sau altă. Compania poate plăti pentru o parte din prima de asigurare sau pentru primă integral. Asigurarea în cadrul unor planuri de grup presupune de regulă prime mai scăzute decât în cazul planurilor individuale, astfel încât chiar dacă respectiva companie nu plăteşte prima integral, angajatului îi revin beneficii. În cazul în care o companie plăteşte pentru concediu medical şi dacă pachetul de plată a concediului de odihnă este disponibil odată cu data angajării sau după trei ani, acestea pot constitui motive pentru care o persoană se angajează sau rămâne angajată într-o companie. Planurile de gestionare a plăţii salariilor pentru anumite companii includ îngrijirea copiilor şi/sau facilităţi de grădiniţă de zi. Beneficiile suplimentare trebuie să întrunească nevoile imediate ale unui angajat, iar varietatea beneficiilor potenţiale este limitată numai de creativitatea personalului care se ocupă de plata salariilor. ~Contabilitate pentru plata salariilor^ Un sistem de contabilitate pentru plata salariilor trebuie să reflectă sute de tipuri de informaţii. De la nume, adresă şi numărul asigurării sociale până la informaţii cu reţinere din salariu, sistemul de contabilitate pentru plata salariilor trebuie să monitorizeze în mod eficient toate informaţiile într-o manieră care să permită personalului însărcinat cu plata salariilor să ia decizii importante care afectează întreaga companie. O analiză a fiecărui tip de salariu, acordat persoanelor plătite săptămânal sau lunar, împreună cu beneficiile suplimentare alocate fiecărei categorii, trebuie să fie păstrată la zi. Echipelor care se ocupă cu plata salariilor trebuie să le fie prezentate toate datele, atât în formă rezumată cât şi în formă detaliată. Sistemul contabil de plată a salariilor trebuie să se integreze cu sistemul contabil principal al companiei. În caz contrar, pot trece neobservate numeroase detalii minore, iar bilanţul final poate să nu fie exact. ~Software pentru plata salariilor^ Software-ul pentru plata salariilor a simplificat semnificativ munca de gestionare a plăţii salariilor. Un sistem de software pentru plata salariilor care acoperă orice nivel de complexitate necesar companiei dumneavoastră va fi amortizat cu uşurinţă. Software-ul de bună calitate va integra informaţiile din dispozitivele electronice de pontaj, introducând manual fişe de pontaj acolo unde va fi necesar. Informaţiile referitoare la plăţi şi la angajaţi vor fi actualizate automat cu fiecare cec emis pe numele unui angajat. Personalul însărcinat cu plata salariilor va fi întotdeauna capabil să se bazeze pe cecurile de salarii imprimate corespunzător şi la timp. Un sistem de siguranţă trebuie să rămână intact în permanenţă.