Servicii financiare Slatina

Termenul de servicii financiare defineşte o gamă largă de instrumente financiare cum ar fi conturile curente şi de economii, conturi de pensionare, ipoteci, cărţi de credit, fonduri mutuale, management financiar, cutii de valori şi numeroase tipuri de credite de consum. Acest site reprezintă o sursă de informaţii pentru toate tipurile de servicii financiare şi oferă informaţii cu privire la administrarea proprietăţii, servicii bancare de investiţii şi servicii bancare destinate clienţilor persoane juridice.

Vatu-Forvaly Snc
(024) 942-2487
Str. Nicolae Balcescu Nr: 27
Slatina
 
Hidroelectrica Sa Bucuresti-Filiala Pentru Reparatii Si Servicii Hidroserv Slatina Sa
(024) 950-7069
Str. Tudor Vladimirescu Nr: 153B
Slatina
 
Rpd Ecosal Serv Srl
(024) 951-3651
Str. Intrarea Buzesti Bl: A3 Sc: 3 Et: 2 Ap: 11
Caracal
 
Florinel Instal Com Srl
(024) 941-2979
Str. Lalelelor Bl: Fa 15 A Sc: E Et: 3 Ap: 16
Slatina
 
Compania De Apa Olt Sa
(072) 930-0780
Str. Artileriei Nr: 2
Slatina
 

Servicii financiare

Servicii financiare - Informaţii

~Servicii financiare - Informaţii^ Termenul de servicii financiare se referă la furnizarea serviciilor ce deservesc diverse nevoi financiare, inclusiv conturi curente şi de economii, conturi de pensionare, ipoteci, cărţi de credit, investiţii alternative cum ar fi fonduri mutuale şi alte titluri de valoare, management financiar, servicii de asigurare a cutiilor de valori, dar şi diferite tipuri de credite de consum, atât garantate cât şi negarantate. Câteodată, serviciile financiare se pot referi de asemenea la distribuirea conturilor de pensionare, a fondurilor fiduciare şi a fondurilor de moştenire. Serviciile financiare pot acoperi o gamă largă de produse încât ar putea fi clasificate în subcategorii care ar constitui o listă lungă. Diferite tipuri de instituţii furnizează servicii financiare, inclusiv băncile, cooperativele de credit, companiile de asigurări, companiile financiare şi casele de economii şi consemnaţiuni. Cea mai mare majoritate a operaţiunilor bancare sunt realizate în cadrul băncilor, caselor de economii şi consemnaţiuni şi cooperativelor de credit . Companiile ce operează pe piaţa ipotecilor şi finanţelor sunt diferite, în sensul că nu oferă servicii financiare complete, specializându-se în schimb pe servicii nebancare. Câteodată, companiile de asigurări furnizează servicii financiare cum ar fi ipoteci sau planuri de economii pentru pensionare. Aceste tipuri de servicii au devenit vast răspândite în ultima vreme, dat fiind faptul că toată lumea încearcă să pătrundă pe piaţa financiară pentru a obţine beneficiile monetare pe care aceasta le prezintă. Pe de altă parte, băncile încearcă la rândul lor să pătrundă pe piaţa asigurărilor, fapt pentru care interesul exprimat în astfel de servicii este bilateral. Având în vedere companiile de asigurări care pătrund în domeniul bancar şi bănci care pătrund în domeniul asigurărilor, piaţa serviciilor financiare a devenit extrem de diversificată. Poate fi dificil uneori să alegeţi companiile la care să apelaţi atunci când sunt interesaţi de anumite tipuri de servicii financiare. Ceea ce trebuie să faceţi în primă instanţă este să identificaţi care sunt nevoile dumneavoastră financiare, atât pe termen lung cât şi pe termen scurt. Natura nevoilor dumneavoastră financiare poate depinde de factori cum ar fi starea civilă, vârsta dumneavoastră etc. ~Băncile care oferă o gamă completă de servicii^ Până în ultimii douăzeci de ani, băncile au oferit întotdeauna o gamă largă de servicii financiare, în timp ce casele de economii şi consemnaţiuni sau cooperativele de credit şi-au limitat oferta la conturi de economii şi ipoteci. În fapt, multe persoane au evitat băncile comerciale în sensul furnizării acelor servicii deoarece cooperativele de credit şi casele de economii şi consemnaţiuni erau capabile să ofere pachete mai avantajoase decât concurenţa reprezentată de bănci comerciale. Atunci când pieţele financiare se referă la furnizori de servicii financiare complete, acest lucru înseamnă că instituţia financiară este în posesia unei linii întregi de servicii financiare ce includ toate sau majoritatea următoarelor servicii: • Conturi curente • Conturi de economii • Servicii bancare alternative (acţiuni, obligaţiuni, fonduri mutuale, titluri de valoare) • Management financiar • Consultanţi financiari • Cărţi de credit • Ipoteci • Credite de consum • Casete de valori • Managementul financiar al conturilor speciale cum ar fi cele de pensionare, de planificare succesorală şi moştenire. ~Brokeri de ipotecă şi companii de administrare a ipotecilor^ Dintre toţi furnizorii de servicii financiare, aceste companii au probabil cea mai mică implicare pe piaţa financiară. Un broker de ipotecă procesează cererea de ipotecă şi apoi pune în legătură clientul cu o companie de administrare a ipotecilor potrivită, aceasta din urmă ocupându-se de toate nevoile financiare ale proprietarului de locuinţă cum ar fi plata taxelor şi a asigurării asupra proprietăţii din plăţile destinate ipotecii, cât şi procesarea plăţilor. O companie de administrarea a ipotecilor poate oferi credite proprietarilor de case sau opţiuni de refinanţare clienţilor existenţi, la costuri sub media pieţei, în funcţie de situaţie. Deşi băncile, cooperativele de credit şi casele de economii şi consemnaţiuni au de asemenea dreptul de a acorda credite ipotecare, majoritatea persoanelor apelează la serviciile acestor companii de administrare a ipotecilor, din numeroase raţiuni. Motivul cel mai comun este probabil faptul că majoritatea proprietarilor de case, în special cei care îşi achiziţionează o locuinţă pentru prima oară, nu dispun de numerar suficient pentru a-şi permite atât avansul cât şi costurile ulterioare, fapt pentru care recurg de regulă la credite garantate de guvern. În cele mai multe cazuri, creditorii comerciali nu sunt interesaţi de finanţarea ipotecilor susţinute de guvern, fapt ce conduce cumpărătorii la opţiunea de a apela la serviciile unor companii de administrare a ipotecilor. Un alt motiv pentru care proprietarii de locuinţe pot alege o companie de administrare a ipotecilor este acela că lucrează în strânsă legătură cu un agent imobiliar care este în relaţii bune cu creditorul, fapt ce sporeşte şansele lor de a le fi aprobată ipoteca. Companiile de administrare a ipotecilor sunt concentrate exact pe acest lucru: servicii legate de ipoteci, şi vor lua de regulă măsuri suplimentare pentru a identifica soluţii de tipul serviciilor financiare pentru persoanele care nu au avut succes până la momentul respectiv cu instituţii bancare. ~Companii de creditare şi finanţare^ Serviciile financiare care sunt oferite de companiile de creditare şi finanţare se limitează la credite în mare parte, credite acordate unor debitori cu grad ridicat de risc, cu o rată a dobânzii care este de regulă mult mai ridicată decât cea utilizată de bănci sau cooperative de credit. De obicei, astfel de creditori deservesc persoanele a căror situaţie financiară este considerată volatilă de bănci, compensând acest risc cu o rată a dobânzii mai ridicată. Astfel, încearcă să recupereze cea mai mare parte din principalul creditului înainte de apariţia unor potenţiale probleme legate de rambursarea acestuia. Desigur, partea proastă a acestui serviciu este că o rată a dobânzii mai ridicată poate reprezenta un efort financiar suplimentar pentru debitor, însă acesta nu poate recurge la o altă opţiune deoarece are nevoie de fonduri. Speranţa sa este că situaţia sa financiară se va îmbunătăţi şi îi va permite să ramburseze creditul cu mai multă uşurinţă, însă acest lucru nu se întâmplă întotdeauna. Deşi companiile de creditare şi finanţare acordă mai multe credite negarantate decât băncile, acelea garantate beneficiază de clauze mai stricte referitoare la plăţile întârziate decât creditele oferite de bănci. Clauzele acestor companii cu privire la sechestru şi reintrarea în posesia unui bun tind să fie mai stricte, durata de timp în care datoria este recuperată prin astfel de mijloace fiind mai scurtă decât cea utilizată de bănci şi cooperative de credit. ~Companii de asigurări ce oferă servicii financiare^ Profitul potenţial ce poate fi obţinut în domeniul serviciilor financiare fiind atât de mare, nu există nicio îndoială cu privire la motivele pentru care companiile de asigurări îşi extind sfera de activitate. Compania dumneavoastră de asigurări nu se mai ocupă numai de nevoile dumneavoastră legate de asigurări, dar şi de finanţarea casei sau maşinii dumneavoastră. Numeroase companii de mari dimensiuni au acum departamente care se ocupă cu ipoteci şi credite auto. În ultimele decenii, această practică a devenit mai comună, venind în întâmpinarea dorinţei consumatorilor de a dispune de o singură companie care să se ocupe de serviciile lor financiare. Pe lângă administrarea ipotecilor, numeroase companii de asigurare au pătruns pe piaţa planurilor de pensionare, acordându-le clienţilor oportunitatea de a deschide un cont de economii pentru pensie. Desigur, acest fapt reduce numărul de clienţi care apelează la bănci pentru astfel de servicii, însă nu într-o măsură mai mare decât asigurările realizate de bănci, ce reduc profitul agenţilor de asigurări. Anumite companii de asigurare oferă chiar planificare financiară pentru ca un client să poată economisi din timpul anilor de muncă sume de bani pentru perioada de pensionare, când veniturile vor fi mai reduse. ~Schimbul valutar (FOREX)^ Deşi nu reprezintă o parte din piaţa serviciilor financiare aşa cum o definim în mod general, schimbul valutar este relevant în acest context şi trebuie menţionat. Piaţa schimbului valutar, sau FOREX aşa cum este definită în mod general, presupune cumpărarea valutei atunci când cursul de schimb are o valoare redusă şi vânzarea sa atunci când atinge un prag ridicat, câştigând astfel un profit în urma tranzacţiei. Pentru o persoană neexperimentată, acest lucru este realizat prin monitorizarea pieţii înainte de realizarea primei investiţii şi instruirea referitoare la mecanismele pieţei, la modul de urmărire a tendinţelor, la modul de utilizare a programelor informatice pentru a vă asigura că obţineţi rezultate în timp real, şi, în esenţă, prin concentrarea asupra acţiunilor întreprinse şi la evoluţia tendinţelor. Schimbul valutar în condiţiile de piaţă din prezent reprezintă o afacere de succes pe Internet. Puteţi învăţa cu uşurinţă mecanismele ce stau în spatele unor astfel de tranzacţii înainte de a realiza prima achiziţie. Urmând cursuri de instruire online, prezentări şi asimilând alte informaţii furnizate pe astfel de canale, un nou investitor poate dobândi mai multă siguranţă în momentul primei achiziţii. Site-urile specializate afişează chiar şi cursul de schimb al zilei, pentru a nu exista nici un dubiu asupra valutei ce trebuie păstrată şi a celei ce trebuie vândută. Spre deosebire de titlurile de valoare, piaţa valutară este mult mai stabilă. ~Acţiuni, obligaţiuni şi titluri de valoare^ O altă formă de investiţii în servicii financiare şi probabil cea mai cunoscută este reprezentată de acţiuni, obligaţiuni şi titluri de valoare. Spre deosebire de schimbul valutar, această piaţă este predispusă la volatilitate şi instabilitate. Este o piaţă care poate înregistra tranzacţii substanţiale într-o zi şi care se poate prăbuşi peste noapte, aşa cum s-a întâmplat de câteva ori în istorie. Cu excepţia cazului în care vă permiteţi să pierdeţi bani din investiţii, aceasta este o piaţă pe care ar trebui să o evitaţi. Desigur, există anumite acţiuni care pot produce în mod sigur dividende şi se pot vinde la un preţ decent: acţiunile în companiile ce furnizează utilităţi publice cum ar fi gaz, electricitate şi apă. Acestea vor fi întotdeauna indispensabile omului şi indiferent de cât de instabilă poate fi situaţia lor financiară la un moment dat, utilizarea acestora va fi vitală. ~Conturi curente şi de economii^ Numeroase persoane îşi câştigă banii de pe piaţa serviciilor financiare, iar dacă nu produc bani, nu obţin resurse necesare pentru a le depune într-un cont curent sau de economii. Pe lângă asta, dacă o persoană nu are o situaţie financiară foarte bună, sumele minime pe care le puteţi depune la bancă presupun plata privilegiului de a deţine un cont curent la cele mai multe bănci, şi nu veţi putea menţine soldul minim pentru a câştiga dobândă pentru un cont de economii. Pe de altă parte, dacă urmaţi sugestiile referitoare la investiţii şi modurile de a vă asigura că nu suportaţi pierderi pe piaţa titlurilor de valoare, aveţi şanse mai mari de a vă păstra situaţia financiară şi de a beneficia de cele mai bune conturi pe care le oferă banca dumneavoastră.

Băncile care oferă o gamă completă de servicii

~Servicii financiare - Informaţii^ Termenul de servicii financiare se referă la furnizarea serviciilor ce deservesc diverse nevoi financiare, inclusiv conturi curente şi de economii, conturi de pensionare, ipoteci, cărţi de credit, investiţii alternative cum ar fi fonduri mutuale şi alte titluri de valoare, management financiar, servicii de asigurare a cutiilor de valori, dar şi diferite tipuri de credite de consum, atât garantate cât şi negarantate. Câteodată, serviciile financiare se pot referi de asemenea la distribuirea conturilor de pensionare, a fondurilor fiduciare şi a fondurilor de moştenire. Serviciile financiare pot acoperi o gamă largă de produse încât ar putea fi clasificate în subcategorii care ar constitui o listă lungă. Diferite tipuri de instituţii furnizează servicii financiare, inclusiv băncile, cooperativele de credit, companiile de asigurări, companiile financiare şi casele de economii şi consemnaţiuni. Cea mai mare majoritate a operaţiunilor bancare sunt realizate în cadrul băncilor, caselor de economii şi consemnaţiuni şi cooperativelor de credit . Companiile ce operează pe piaţa ipotecilor şi finanţelor sunt diferite, în sensul că nu oferă servicii financiare complete, specializându-se în schimb pe servicii nebancare. Câteodată, companiile de asigurări furnizează servicii financiare cum ar fi ipoteci sau planuri de economii pentru pensionare. Aceste tipuri de servicii au devenit vast răspândite în ultima vreme, dat fiind faptul că toată lumea încearcă să pătrundă pe piaţa financiară pentru a obţine beneficiile monetare pe care aceasta le prezintă. Pe de altă parte, băncile încearcă la rândul lor să pătrundă pe piaţa asigurărilor, fapt pentru care interesul exprimat în astfel de servicii este bilateral. Având în vedere companiile de asigurări care pătrund în domeniul bancar şi bănci care pătrund în domeniul asigurărilor, piaţa serviciilor financiare a devenit extrem de diversificată. Poate fi dificil uneori să alegeţi companiile la care să apelaţi atunci când sunt interesaţi de anumite tipuri de servicii financiare. Ceea ce trebuie să faceţi în primă instanţă este să identificaţi care sunt nevoile dumneavoastră financiare, atât pe termen lung cât şi pe termen scurt. Natura nevoilor dumneavoastră financiare poate depinde de factori cum ar fi starea civilă, vârsta dumneavoastră etc. ~Băncile care oferă o gamă completă de servicii^ Până în ultimii douăzeci de ani, băncile au oferit întotdeauna o gamă largă de servicii financiare, în timp ce casele de economii şi consemnaţiuni sau cooperativele de credit şi-au limitat oferta la conturi de economii şi ipoteci. În fapt, multe persoane au evitat băncile comerciale în sensul furnizării acelor servicii deoarece cooperativele de credit şi casele de economii şi consemnaţiuni erau capabile să ofere pachete mai avantajoase decât concurenţa reprezentată de bănci comerciale. Atunci când pieţele financiare se referă la furnizori de servicii financiare complete, acest lucru înseamnă că instituţia financiară este în posesia unei linii întregi de servicii financiare ce includ toate sau majoritatea următoarelor servicii: • Conturi curente • Conturi de economii • Servicii bancare alternative (acţiuni, obligaţiuni, fonduri mutuale, titluri de valoare) • Management financiar • Consultanţi financiari • Cărţi de credit • Ipoteci • Credite de consum • Casete de valori • Managementul financiar al conturilor speciale cum ar fi cele de pensionare, de planificare succesorală şi moştenire. ~Brokeri de ipotecă şi companii de administrare a ipotecilor^ Dintre toţi furnizorii de servicii financiare, aceste companii au probabil cea mai mică implicare pe piaţa financiară. Un broker de ipotecă procesează cererea de ipotecă şi apoi pune în legătură clientul cu o companie de administrare a ipotecilor potrivită, aceasta din urmă ocupându-se de toate nevoile financiare ale proprietarului de locuinţă cum ar fi plata taxelor şi a asigurării asupra proprietăţii din plăţile destinate ipotecii, cât şi procesarea plăţilor. O companie de administrarea a ipotecilor poate oferi credite proprietarilor de case sau opţiuni de refinanţare clienţilor existenţi, la costuri sub media pieţei, în funcţie de situaţie. Deşi băncile, cooperativele de credit şi casele de economii şi consemnaţiuni au de asemenea dreptul de a acorda credite ipotecare, majoritatea persoanelor apelează la serviciile acestor companii de administrare a ipotecilor, din numeroase raţiuni. Motivul cel mai comun este probabil faptul că majoritatea proprietarilor de case, în special cei care îşi achiziţionează o locuinţă pentru prima oară, nu dispun de numerar suficient pentru a-şi permite atât avansul cât şi costurile ulterioare, fapt pentru care recurg de regulă la credite garantate de guvern. În cele mai multe cazuri, creditorii comerciali nu sunt interesaţi de finanţarea ipotecilor susţinute de guvern, fapt ce conduce cumpărătorii la opţiunea de a apela la serviciile unor companii de administrare a ipotecilor. Un alt motiv pentru care proprietarii de locuinţe pot alege o companie de administrare a ipotecilor este acela că lucrează în strânsă legătură cu un agent imobiliar care este în relaţii bune cu creditorul, fapt ce sporeşte şansele lor de a le fi aprobată ipoteca. Companiile de administrare a ipotecilor sunt concentrate exact pe acest lucru: servicii legate de ipoteci, şi vor lua de regulă măsuri suplimentare pentru a identifica soluţii de tipul serviciilor financiare pentru persoanele care nu au avut succes până la momentul respectiv cu instituţii bancare. ~Companii de creditare şi finanţare^ Serviciile financiare care sunt oferite de companiile de creditare şi finanţare se limitează la credite în mare parte, credite acordate unor debitori cu grad ridicat de risc, cu o rată a dobânzii care este de regulă mult mai ridicată decât cea utilizată de bănci sau cooperative de credit. De obicei, astfel de creditori deservesc persoanele a căror situaţie financiară este considerată volatilă de bănci, compensând acest risc cu o rată a dobânzii mai ridicată. Astfel, încearcă să recupereze cea mai mare parte din principalul creditului înainte de apariţia unor potenţiale probleme legate de rambursarea acestuia. Desigur, partea proastă a acestui serviciu este că o rată a dobânzii mai ridicată poate reprezenta un efort financiar suplimentar pentru debitor, însă acesta nu poate recurge la o altă opţiune deoarece are nevoie de fonduri. Speranţa sa este că situaţia sa financiară se va îmbunătăţi şi îi va permite să ramburseze creditul cu mai multă uşurinţă, însă acest lucru nu se întâmplă întotdeauna. Deşi companiile de creditare şi finanţare acordă mai multe credite negarantate decât băncile, acelea garantate beneficiază de clauze mai stricte referitoare la plăţile întârziate decât creditele oferite de bănci. Clauzele acestor companii cu privire la sechestru şi reintrarea în posesia unui bun tind să fie mai stricte, durata de timp în care datoria este recuperată prin astfel de mijloace fiind mai scurtă decât cea utilizată de bănci şi cooperative de credit. ~Companii de asigurări ce oferă servicii financiare^ Profitul potenţial ce poate fi obţinut în domeniul serviciilor financiare fiind atât de mare, nu există nicio îndoială cu privire la motivele pentru care companiile de asigurări îşi extind sfera de activitate. Compania dumneavoastră de asigurări nu se mai ocupă numai de nevoile dumneavoastră legate de asigurări, dar şi de finanţarea casei sau maşinii dumneavoastră. Numeroase companii de mari dimensiuni au acum departamente care se ocupă cu ipoteci şi credite auto. În ultimele decenii, această practică a devenit mai comună, venind în întâmpinarea dorinţei consumatorilor de a dispune de o singură companie care să se ocupe de serviciile lor financiare. Pe lângă administrarea ipotecilor, numeroase companii de asigurare au pătruns pe piaţa planurilor de pensionare, acordându-le clienţilor oportunitatea de a deschide un cont de economii pentru pensie. Desigur, acest fapt reduce numărul de clienţi care apelează la bănci pentru astfel de servicii, însă nu într-o măsură mai mare decât asigurările realizate de bănci, ce reduc profitul agenţilor de asigurări. Anumite companii de asigurare oferă chiar planificare financiară pentru ca un client să poată economisi din timpul anilor de muncă sume de bani pentru perioada de pensionare, când veniturile vor fi mai reduse. ~Schimbul valutar (FOREX)^ Deşi nu reprezintă o parte din piaţa serviciilor financiare aşa cum o definim în mod general, schimbul valutar este relevant în acest context şi trebuie menţionat. Piaţa schimbului valutar, sau FOREX aşa cum este definită în mod general, presupune cumpărarea valutei atunci când cursul de schimb are o valoare redusă şi vânzarea sa atunci când atinge un prag ridicat, câştigând astfel un profit în urma tranzacţiei. Pentru o persoană neexperimentată, acest lucru este realizat prin monitorizarea pieţii înainte de realizarea primei investiţii şi instruirea referitoare la mecanismele pieţei, la modul de urmărire a tendinţelor, la modul de utilizare a programelor informatice pentru a vă asigura că obţineţi rezultate în timp real, şi, în esenţă, prin concentrarea asupra acţiunilor întreprinse şi la evoluţia tendinţelor. Schimbul valutar în condiţiile de piaţă din prezent reprezintă o afacere de succes pe Internet. Puteţi învăţa cu uşurinţă mecanismele ce stau în spatele unor astfel de tranzacţii înainte de a realiza prima achiziţie. Urmând cursuri de instruire online, prezentări şi asimilând alte informaţii furnizate pe astfel de canale, un nou investitor poate dobândi mai multă siguranţă în momentul primei achiziţii. Site-urile specializate afişează chiar şi cursul de schimb al zilei, pentru a nu exista nici un dubiu asupra valutei ce trebuie păstrată şi a celei ce trebuie vândută. Spre deosebire de titlurile de valoare, piaţa valutară este mult mai stabilă. ~Acţiuni, obligaţiuni şi titluri de valoare^ O altă formă de investiţii în servicii financiare şi probabil cea mai cunoscută este reprezentată de acţiuni, obligaţiuni şi titluri de valoare. Spre deosebire de schimbul valutar, această piaţă este predispusă la volatilitate şi instabilitate. Este o piaţă care poate înregistra tranzacţii substanţiale într-o zi şi care se poate prăbuşi peste noapte, aşa cum s-a întâmplat de câteva ori în istorie. Cu excepţia cazului în care vă permiteţi să pierdeţi bani din investiţii, aceasta este o piaţă pe care ar trebui să o evitaţi. Desigur, există anumite acţiuni care pot produce în mod sigur dividende şi se pot vinde la un preţ decent: acţiunile în companiile ce furnizează utilităţi publice cum ar fi gaz, electricitate şi apă. Acestea vor fi întotdeauna indispensabile omului şi indiferent de cât de instabilă poate fi situaţia lor financiară la un moment dat, utilizarea acestora va fi vitală. ~Conturi curente şi de economii^ Numeroase persoane îşi câştigă banii de pe piaţa serviciilor financiare, iar dacă nu produc bani, nu obţin resurse necesare pentru a le depune într-un cont curent sau de economii. Pe lângă asta, dacă o persoană nu are o situaţie financiară foarte bună, sumele minime pe care le puteţi depune la bancă presupun plata privilegiului de a deţine un cont curent la cele mai multe bănci, şi nu veţi putea menţine soldul minim pentru a câştiga dobândă pentru un cont de economii. Pe de altă parte, dacă urmaţi sugestiile referitoare la investiţii şi modurile de a vă asigura că nu suportaţi pierderi pe piaţa titlurilor de valoare, aveţi şanse mai mari de a vă păstra situaţia financiară şi de a beneficia de cele mai bune conturi pe care le oferă banca dumneavoastră.

Brokeri de ipotecă şi companii de administrare a ipotecilor

~Servicii financiare - Informaţii^ Termenul de servicii financiare se referă la furnizarea serviciilor ce deservesc diverse nevoi financiare, inclusiv conturi curente şi de economii, conturi de pensionare, ipoteci, cărţi de credit, investiţii alternative cum ar fi fonduri mutuale şi alte titluri de valoare, management financiar, servicii de asigurare a cutiilor de valori, dar şi diferite tipuri de credite de consum, atât garantate cât şi negarantate. Câteodată, serviciile financiare se pot referi de asemenea la distribuirea conturilor de pensionare, a fondurilor fiduciare şi a fondurilor de moştenire. Serviciile financiare pot acoperi o gamă largă de produse încât ar putea fi clasificate în subcategorii care ar constitui o listă lungă. Diferite tipuri de instituţii furnizează servicii financiare, inclusiv băncile, cooperativele de credit, companiile de asigurări, companiile financiare şi casele de economii şi consemnaţiuni. Cea mai mare majoritate a operaţiunilor bancare sunt realizate în cadrul băncilor, caselor de economii şi consemnaţiuni şi cooperativelor de credit . Companiile ce operează pe piaţa ipotecilor şi finanţelor sunt diferite, în sensul că nu oferă servicii financiare complete, specializându-se în schimb pe servicii nebancare. Câteodată, companiile de asigurări furnizează servicii financiare cum ar fi ipoteci sau planuri de economii pentru pensionare. Aceste tipuri de servicii au devenit vast răspândite în ultima vreme, dat fiind faptul că toată lumea încearcă să pătrundă pe piaţa financiară pentru a obţine beneficiile monetare pe care aceasta le prezintă. Pe de altă parte, băncile încearcă la rândul lor să pătrundă pe piaţa asigurărilor, fapt pentru care interesul exprimat în astfel de servicii este bilateral. Având în vedere companiile de asigurări care pătrund în domeniul bancar şi bănci care pătrund în domeniul asigurărilor, piaţa serviciilor financiare a devenit extrem de diversificată. Poate fi dificil uneori să alegeţi companiile la care să apelaţi atunci când sunt interesaţi de anumite tipuri de servicii financiare. Ceea ce trebuie să faceţi în primă instanţă este să identificaţi care sunt nevoile dumneavoastră financiare, atât pe termen lung cât şi pe termen scurt. Natura nevoilor dumneavoastră financiare poate depinde de factori cum ar fi starea civilă, vârsta dumneavoastră etc. ~Băncile care oferă o gamă completă de servicii^ Până în ultimii douăzeci de ani, băncile au oferit întotdeauna o gamă largă de servicii financiare, în timp ce casele de economii şi consemnaţiuni sau cooperativele de credit şi-au limitat oferta la conturi de economii şi ipoteci. În fapt, multe persoane au evitat băncile comerciale în sensul furnizării acelor servicii deoarece cooperativele de credit şi casele de economii şi consemnaţiuni erau capabile să ofere pachete mai avantajoase decât concurenţa reprezentată de bănci comerciale. Atunci când pieţele financiare se referă la furnizori de servicii financiare complete, acest lucru înseamnă că instituţia financiară este în posesia unei linii întregi de servicii financiare ce includ toate sau majoritatea următoarelor servicii: • Conturi curente • Conturi de economii • Servicii bancare alternative (acţiuni, obligaţiuni, fonduri mutuale, titluri de valoare) • Management financiar • Consultanţi financiari • Cărţi de credit • Ipoteci • Credite de consum • Casete de valori • Managementul financiar al conturilor speciale cum ar fi cele de pensionare, de planificare succesorală şi moştenire. ~Brokeri de ipotecă şi companii de administrare a ipotecilor^ Dintre toţi furnizorii de servicii financiare, aceste companii au probabil cea mai mică implicare pe piaţa financiară. Un broker de ipotecă procesează cererea de ipotecă şi apoi pune în legătură clientul cu o companie de administrare a ipotecilor potrivită, aceasta din urmă ocupându-se de toate nevoile financiare ale proprietarului de locuinţă cum ar fi plata taxelor şi a asigurării asupra proprietăţii din plăţile destinate ipotecii, cât şi procesarea plăţilor. O companie de administrarea a ipotecilor poate oferi credite proprietarilor de case sau opţiuni de refinanţare clienţilor existenţi, la costuri sub media pieţei, în funcţie de situaţie. Deşi băncile, cooperativele de credit şi casele de economii şi consemnaţiuni au de asemenea dreptul de a acorda credite ipotecare, majoritatea persoanelor apelează la serviciile acestor companii de administrare a ipotecilor, din numeroase raţiuni. Motivul cel mai comun este probabil faptul că majoritatea proprietarilor de case, în special cei care îşi achiziţionează o locuinţă pentru prima oară, nu dispun de numerar suficient pentru a-şi permite atât avansul cât şi costurile ulterioare, fapt pentru care recurg de regulă la credite garantate de guvern. În cele mai multe cazuri, creditorii comerciali nu sunt interesaţi de finanţarea ipotecilor susţinute de guvern, fapt ce conduce cumpărătorii la opţiunea de a apela la serviciile unor companii de administrare a ipotecilor. Un alt motiv pentru care proprietarii de locuinţe pot alege o companie de administrare a ipotecilor este acela că lucrează în strânsă legătură cu un agent imobiliar care este în relaţii bune cu creditorul, fapt ce sporeşte şansele lor de a le fi aprobată ipoteca. Companiile de administrare a ipotecilor sunt concentrate exact pe acest lucru: servicii legate de ipoteci, şi vor lua de regulă măsuri suplimentare pentru a identifica soluţii de tipul serviciilor financiare pentru persoanele care nu au avut succes până la momentul respectiv cu instituţii bancare. ~Companii de creditare şi finanţare^ Serviciile financiare care sunt oferite de companiile de creditare şi finanţare se limitează la credite în mare parte, credite acordate unor debitori cu grad ridicat de risc, cu o rată a dobânzii care este de regulă mult mai ridicată decât cea utilizată de bănci sau cooperative de credit. De obicei, astfel de creditori deservesc persoanele a căror situaţie financiară este considerată volatilă de bănci, compensând acest risc cu o rată a dobânzii mai ridicată. Astfel, încearcă să recupereze cea mai mare parte din principalul creditului înainte de apariţia unor potenţiale probleme legate de rambursarea acestuia. Desigur, partea proastă a acestui serviciu este că o rată a dobânzii mai ridicată poate reprezenta un efort financiar suplimentar pentru debitor, însă acesta nu poate recurge la o altă opţiune deoarece are nevoie de fonduri. Speranţa sa este că situaţia sa financiară se va îmbunătăţi şi îi va permite să ramburseze creditul cu mai multă uşurinţă, însă acest lucru nu se întâmplă întotdeauna. Deşi companiile de creditare şi finanţare acordă mai multe credite negarantate decât băncile, acelea garantate beneficiază de clauze mai stricte referitoare la plăţile întârziate decât creditele oferite de bănci. Clauzele acestor companii cu privire la sechestru şi reintrarea în posesia unui bun tind să fie mai stricte, durata de timp în care datoria este recuperată prin astfel de mijloace fiind mai scurtă decât cea utilizată de bănci şi cooperative de credit. ~Companii de asigurări ce oferă servicii financiare^ Profitul potenţial ce poate fi obţinut în domeniul serviciilor financiare fiind atât de mare, nu există nicio îndoială cu privire la motivele pentru care companiile de asigurări îşi extind sfera de activitate. Compania dumneavoastră de asigurări nu se mai ocupă numai de nevoile dumneavoastră legate de asigurări, dar şi de finanţarea casei sau maşinii dumneavoastră. Numeroase companii de mari dimensiuni au acum departamente care se ocupă cu ipoteci şi credite auto. În ultimele decenii, această practică a devenit mai comună, venind în întâmpinarea dorinţei consumatorilor de a dispune de o singură companie care să se ocupe de serviciile lor financiare. Pe lângă administrarea ipotecilor, numeroase companii de asigurare au pătruns pe piaţa planurilor de pensionare, acordându-le clienţilor oportunitatea de a deschide un cont de economii pentru pensie. Desigur, acest fapt reduce numărul de clienţi care apelează la bănci pentru astfel de servicii, însă nu într-o măsură mai mare decât asigurările realizate de bănci, ce reduc profitul agenţilor de asigurări. Anumite companii de asigurare oferă chiar planificare financiară pentru ca un client să poată economisi din timpul anilor de muncă sume de bani pentru perioada de pensionare, când veniturile vor fi mai reduse. ~Schimbul valutar (FOREX)^ Deşi nu reprezintă o parte din piaţa serviciilor financiare aşa cum o definim în mod general, schimbul valutar este relevant în acest context şi trebuie menţionat. Piaţa schimbului valutar, sau FOREX aşa cum este definită în mod general, presupune cumpărarea valutei atunci când cursul de schimb are o valoare redusă şi vânzarea sa atunci când atinge un prag ridicat, câştigând astfel un profit în urma tranzacţiei. Pentru o persoană neexperimentată, acest lucru este realizat prin monitorizarea pieţii înainte de realizarea primei investiţii şi instruirea referitoare la mecanismele pieţei, la modul de urmărire a tendinţelor, la modul de utilizare a programelor informatice pentru a vă asigura că obţineţi rezultate în timp real, şi, în esenţă, prin concentrarea asupra acţiunilor întreprinse şi la evoluţia tendinţelor. Schimbul valutar în condiţiile de piaţă din prezent reprezintă o afacere de succes pe Internet. Puteţi învăţa cu uşurinţă mecanismele ce stau în spatele unor astfel de tranzacţii înainte de a realiza prima achiziţie. Urmând cursuri de instruire online, prezentări şi asimilând alte informaţii furnizate pe astfel de canale, un nou investitor poate dobândi mai multă siguranţă în momentul primei achiziţii. Site-urile specializate afişează chiar şi cursul de schimb al zilei, pentru a nu exista nici un dubiu asupra valutei ce trebuie păstrată şi a celei ce trebuie vândută. Spre deosebire de titlurile de valoare, piaţa valutară este mult mai stabilă. ~Acţiuni, obligaţiuni şi titluri de valoare^ O altă formă de investiţii în servicii financiare şi probabil cea mai cunoscută este reprezentată de acţiuni, obligaţiuni şi titluri de valoare. Spre deosebire de schimbul valutar, această piaţă este predispusă la volatilitate şi instabilitate. Este o piaţă care poate înregistra tranzacţii substanţiale într-o zi şi care se poate prăbuşi peste noapte, aşa cum s-a întâmplat de câteva ori în istorie. Cu excepţia cazului în care vă permiteţi să pierdeţi bani din investiţii, aceasta este o piaţă pe care ar trebui să o evitaţi. Desigur, există anumite acţiuni care pot produce în mod sigur dividende şi se pot vinde la un preţ decent: acţiunile în companiile ce furnizează utilităţi publice cum ar fi gaz, electricitate şi apă. Acestea vor fi întotdeauna indispensabile omului şi indiferent de cât de instabilă poate fi situaţia lor financiară la un moment dat, utilizarea acestora va fi vitală. ~Conturi curente şi de economii^ Numeroase persoane îşi câştigă banii de pe piaţa serviciilor financiare, iar dacă nu produc bani, nu obţin resurse necesare pentru a le depune într-un cont curent sau de economii. Pe lângă asta, dacă o persoană nu are o situaţie financiară foarte bună, sumele minime pe care le puteţi depune la bancă presupun plata privilegiului de a deţine un cont curent la cele mai multe bănci, şi nu veţi putea menţine soldul minim pentru a câştiga dobândă pentru un cont de economii. Pe de altă parte, dacă urmaţi sugestiile referitoare la investiţii şi modurile de a vă asigura că nu suportaţi pierderi pe piaţa titlurilor de valoare, aveţi şanse mai mari de a vă păstra situaţia financiară şi de a beneficia de cele mai bune conturi pe care le oferă banca dumneavoastră.